Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy, jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

W dniu 14.07.2017 r (tj. piątek) o godz.12.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem rozpocznie się XLII sesja Rady Gminy Jeżowe.

Porządek XLII sesji Rady Gminy Jeżowe w pliku do pobrania

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej przypomina o konieczności uiszczenia opłaty melioracyjnej za 2017r. Termin jej zapłaty został przełużony do 31 lipca 2017r.  Po tym terminie bedą wystawiane upomnienia, które obciążą dłużnikow dodatkowymi kosztami w kwocie 11zł. 60gr.

Na czas remontu Ośrodka Zdrowia w Jeżowem PIK ma siedzibę w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem (na parterze).
Wszystkich mieszkańców naszej Gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniu zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych, anonimowych konsultacji i porad psychologicznych, a także w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia.

MDDP -  Akademia Biznesu na podstawie umowy z WUP w Rzeszowie realizuje projekt „Praca bez barier – Akademia umiejętności językowych”, który jest skierowany do grupy 570 osób będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, deklarujących z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z języka angielskiego.