Złożenie wniosku do Ministra Edukacji Narodowej, o środki na zakup książek do bibliotek szkolnych z rządowego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego w latach 2016-2020, pozwoli Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum na zwiększenie liczby woluminów w bibliotece szkolnej.

 

Celem tego programu jest  rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przez pomoc w zakupie nowości wydawniczych.

Złożony wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego i w dniu 16 kwietnia  2019r. została podpisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy Jeżowe Markiem Stępakiem, a Podkarpackim Kuratorem Oświaty Małgorzatą Rauch.

Ogólny koszt zadania doposażenia biblioteki szkolnej w książki niebędące podręcznikami wynosi 15 000 zł. z tego 3 000zł. stanowi wkład własny Gminy Jeżowe jako organu prowadzącego.