W dniu 22 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Jeżowe odbyło się wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczycielowi Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Jeżowem, dla którego Gmina Jeżowe jest organem prowadzącym.

W bieżącym roku do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpił jeden nauczyciel Pan Paweł Nowak, który w dniu 11 lipca 2017 r. pomyślnie zdał egzamin.

Uroczyste wręczenie aktu nadania odbyło się w obecności Wójta Gminy Jeżowe Pana Marka Stępaka, Zastępcy Wójta Pana Stanisława Szota oraz Pani Mart Koc podinspektora Wydziału Oświaty w Jeżowem. Po uroczystym ślubowaniu wręczono akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Serdecznie gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Życzymy satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.