loga

Jeżeli jesteś uczniem/ uczennicą szkoły objętej pomocą i jesteś zainteresowany/ zainteresowana udziałem w projekcie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Są one dostęp w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy w Jeżowem pokój numer 12, sekretariacie szkoły oraz na stronach internetowych: www.jezowe.pl , http://pspjata.interiowo.pl/ , https://szkolagroble.edupage.org/
Wypełniony formularz złóż w sekretariacie swojej szkoły w okresie od 28.08. 2017 r. do 8.09. 2017 r.

W ramach udziału w projekcie otrzymasz:

  • możliwość udziału w bezpłatnych, dodatkowych zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych,
  • możliwość ze skorzystania z zakupionego sprzętu w ramach projektu,
  • szansę na rozwijanie swoich zaintersowań, poprawę wyników w nauce.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Projektem objęte zostały  szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe i są nimi: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Jacie.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka
  2. Regulamin rekrutakcji
  3. Załącznik 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DZIECKA)
  4. Załącznik 2 - OŚWIADCZENIE (DZIECKA)
  5. Załącznik 3 - DEKLARACJA (DZIECKA)

poprawa jak