zestawienie znakow

W dniu 29 sierpnia 2017 roku odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jacie”. Zadanie współfinansowane jest z programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Przedmiotem projektu było wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Jacie. W ramach prac wykonano:

  1.  wymianę okien, ocieplenie stropów od strony strychów, ocieplenie ścian zewnętrznych, badanie kamerą termowizyjną, audyt energetyczny po wykonaniu termomodernizacji,
  2. częściową wymianę instalacji c.o.,
  3. roboty instalacyjne elektryczne zakresie wymiany tradycyjnych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED,
  4. montaż instalacji OZE - kolektorów fotowoltaicznych o mocy 4kW,
  5. prace remontowo–budowlane w budynku szkoły,
  6. remont instalacji elektrycznej,
  7. wykonanie węzłów sanitarnych.

Powyższe prace wykonała firma ZPHU Re-Mat Jan Kopacz. Gmina Jeżowe otrzyma dofinansowanie z RPO WP: 642 637, 76 zł.

Dzięki tej inwestycji szkoła zyskała nowy wygląd, poprawiono komfort nauczania i podniesiono efektywność energetyczną budynku.


W odbiorze technicznym wykonanych prac uczestniczyli: Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe, Stanisław Szot - Zastępca Wójta Gminy Jeżowe, Stanisława Ligas - dyrektor ZS w Jacie, Stanisław Siek – inspektor nadzoru, Dawid Wór – inspektor nadzoru, Michał Wasyliszyn – inspektor ds. inwestycji Gminy Jeżowe, Jan Sudoł – sołtys sołectwa Jata, Jan Kopacz – właściciel firmy Re-Mat, Sławomir Drelich – instalator.

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe