Od 2 października została uruchomiona dodatkowa autobusowa linia komunikacyjna na trasie Sibigi-Jeżowe-Sibigi (przez Groble, Zaborczyny, Krzywdy, Kąty) w celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu i powrotu ze szkoły dla uczniów uczących się w Publicznej Szkole Podstawowej w Groblach i Zespole Szkół w Jeżowem.

 Na prośbę rodziców uczniów zamieszkałych we wschodniej części gminy Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podjął starania, by pomóc uczniom dojeżdżającym. W tym celu zawarł umowę z przewoźnikiem, która umożliwiła uruchomienie dodatkowej linii komunikacyjnej. Koszty dojazdu dla uczniów szkół podstawowych będą finansowane przez Gminę Jeżowe. 
Ta dodatkowa linia autobusowa jest linią regularną i mogą z niej korzystać także wszyscy zainteresowani podróżni po opłaceniu biletu miesięcznego.

Szczegółowy rozkład jazdy na fotografii

dojazd szkoly