Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 19 października 2017 roku, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jeżowe odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Wójta Gminy Jeżowe. Wyróżnienie otrzymali dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy  Zespołu Obsługi Szkół.


Uroczystość  rozpoczął  Wójt Gminy Marek Stępak, w asyście Zastępcy Wójta Stanisława Szota i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Mariana Koca oraz pracownika oświaty. Podczas uroczystości złożono życzenia wytrwałości w codziennych działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Podziękowania Wójt Gminy Jeżowe skierował również do pracowników Zespołu Obsługi Szkół, za sumienne wykonywanie swoich obowiązków bez których niektóre zadania szkół nie byłyby możliwe.


Przed ceremonią wręczenia nagród wręczono listy gratulacyjne nauczycielom, którzy w tym roku uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

W gronie zaproszonych znalazło się również dwóch nauczycieli, którzy odeszli na emeryturę. Z Tej okazji podziękowania otrzymali Pani Magdalena Delekta i Pani Maria Wilczyńska za trud wieloletniej pracy pedagogicznej.