13 listopada 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie po raz pierwszy obchodzono Dzień Dobrego Słowa pn. „Zmień słowa – zmień świat”, wpisując się w ogólnopolski projekt edukacyjny, autorską propozycję Iwony Majewskiej – Opiełki z Akademii Skutecznego Działania. W tym dniu szkołę odwiedził prof. Kazimierz Ożóg, którego z tej okazji poproszono o wykład dla uczniów.

Na początku spotkania przedstawiono zebranym założenia realizowanego projektu, następnie uczniowie klas I – III szkoły podstawowej zaprezentowali piosenki i wiersze o zwrotach grzecznościowych, których nie powinno zabraknąć w naszym codziennym języku. Profesor Ożóg w czasie rozmowy z młodszymi uczniami starał się im uświadomić, w jakich sytuacjach komunikacyjnych te zwroty są niezbędne oraz jak je zastępować, szukając wyrażeń synonimicznych.

Podczas spotkania z uczniami klas V szkoły podstawowej – III gimnazjum Pan Profesor wygłosił wykład o słowach dobrych i złych. Podkreślił, że to właśnie słowa budują nasz wizerunek, wpływają na relacje społeczne oraz w szerszym znaczeniu – są elementem naszej tożsamości narodowej. Wielokrotnie odnosił się do hasła przewodniego projektu, „Zmień słowa – zmień świat”, podkreślając, że obserwuje wokół niebezpieczne zjawiska prowadzące do zubożenia naszego zasobu słownictwa, a w konsekwencji do rozpadu relacji międzyludzkich, jeżeli sami nie zadbamy o język i nie zrozumiemy siły w nim tkwiącej.
Pan Profesor zwrócił również uwagę na powszechną wulgaryzację języka, zachęcając uczniów, aby dokonali analizy swoich codziennych wypowiedzi i zadbali o ich jakość. W końcowej części wykładu prof. Ożóg podziękował za zaproszenie i podjęcie w szkole tak ważnej inicjatywy. Przekazał także do biblioteki szkolnej swój najnowszy artykuł o słowach dobrych i złych oraz kilka pozycji książkowych, których jest autorem lub redaktorem.
Spotkanie z prof. Kazimierzem Ożogiem dostarczyło zebranym wielu pozytywnych emocji nie tylko ze względu na podjętą tematykę, ale także na możliwość obcowania z wybitnym znawcą języka polskiego.

Przebieg programu „Dzień Dobrego Słowa” na terenie szkoły w Starym Narcie koordynują Małgorzata Wyka i Alina Kobylarz. 
Fotografie nadesłała PSP w Starym Narcie