Urząd Marszałkowski w grudniu podsumuje kolejną akcję edukacyjną na rzecz ochrony środowiska. Rozstrzygnie konkurs dla dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów. Celem odbywającej się od kilku lat akcji jest poszerzenie wiedzy i świadomości społeczeństwa, a przede wszystkim dzieci o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą odpady w postaci zużytych baterii.

Szkoły z naszej gminy biorą corocznie udział w tej akcji, do 24 listopada zgłoszą do Urzędu Marszałkowskiego dane o zbiórce zużytych baterii w okresie od 1 stycznia do 10 października. Nagrodzone zostaną te placówki oświatowe, które zebrały najwięcej zużytych baterii w przeliczeniu na jednego ucznia.
Życzymy sukcesu i nagród!