Zakończyła się modernizacja energetyczna budynku szkoły Zespołu Szkół w Jeżowem, w ramach której wykonano m.in.: docieplenie budynku, izolację i docieplenie ścian piwnic, wymianę okien, wymianę instalacji c.o., oświetlenia, wymianę obróbek blacharskich, wymianę pokrycia dachowego z remontem kominów, montaż instalacji odgromowej i wykonanie elewacji.

Remont został zrealizowany przez Powiat Niżański i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow w ramach projektu termomodernizacji dwóch szkół: Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem. Wartość kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół w Jeżowem wyniosła ponad 1 milion złotych. Zadanie wykonała jeżowska firma F.H.U.P. "Witpol" Witold Drelich. Dzięki tej modernizacji, kadra i uczniowie szkoły mogą pracować i uczyć się w lepszych warunkach, w salach lekcyjnych jest jaśniej i cieplej, a sam budunek zyskał estetyczny wygląd zewnętrzny.