Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak informuje, że wśród pozytywnie ocenionych wniosków złożonych w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) znajduje się wniosek gminy Jeżowe.


Projekt zakłada budowę czterech Otwartych Stref Aktywności OSA: wariantu podstawowego w Cholewianej Górze i Jeżowem Podgórzu oraz wariantu rozszerzonego w Jeżowem Błądkach i Jacie.  

Wariant podstawowy obejmuje siłownię terenową z sześcioma urządzeniami do ćwiczeń fizycznych oraz strefę relaksu (ławki, plenerowe urządzenia do gier planszowych: piłkarzyki, szachy, zagospodarowanie zieleni – nasadzenia).

Z kolei wariant rozszerzony składa się z siłowni terenowej z sześcioma urządzeniami do ćwiczeń fizycznych, strefy relaksu (ławki, plenerowe urządzenia do gier planszowych: piłkarzyki, szachy, zagospodarowanie zieleni – nasadzenia) oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym wraz z ogrodzeniem.

Dzięki tej inwestycji zostanie zwiększony dostęp do infrastruktury sportowo- rekreacyjnej i kulturalnej. Mieszkańcy zyskają przyjazne miejsce wspólnych spotkań. Otwarte Strefy Aktywności OSA będą przeznaczone dla całego społeczeństwa zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dofinansowanie na ten cel w kwocie 196 600,00 zł.
Szacunkowa wartości zadania to 294 215,00 zł.

Zakończenie realizacji projektu planuje się do końca 2018 r.

osa