Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019, we wtorek 28 sierpnia z rąk Wójta Gminy Jeżowe Pana Marka Stępaka akt nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego otrzymało trzech nauczycieli uczących w przedszkolach Naszej gminy.

Procedura przekazania aktu nadania stopnia awansu zawodowego odbyła się zgodnie z wytycznymi określonymi w przepisach prawa oświatowego.
Akty awansu zawodowego otrzymali:

1. Pani Magdalena Różańska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Jacie,
2. Pani Anna Rychlak – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum
3. Pani Monika Węglarz nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum

Nauczyciele złożyli ślubowanie potwierdzając je podpisem: "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej", kończąc wezwaniem "Tak mi dopomóż Bóg"
Składając gratulacje nowo mianowanym nauczycielom Wójt Gminy życzył satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej, a także wytrwałości w kontynuacji podejmowanych wyzwań.