Na początku dzisiejszej sesji Rady Gminy Jeżowe miała miejsce uroczysta i sympatyczna część programu sesji – podziękowanie dyrektorom szkół za ich wieloletnie zarządzanie placówkami oświaty w naszej gminie, jak też wręczenie aktów powołania nowo powołanym dyrektorom.

Gratulacje i podziękowania zaproszonym dyrektorom złożyli Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Mirosław Bajek, obaj Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy: Marian Koc i Roman Łyko oraz Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, który wręczył akty powołania dla nowych dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jeżowe.

Teresa Sitarz - dyrektor PSP w Jeżowem Podgórzu  i Grażyna Podedworna - dyrektor PSP w Groblach i Grzegorz Kołodziej – dyrektor PSP w Cholewianej Górze zakończyli swoje długoletnie zarządzanie szkołami i nie startowali w lipcowym konkursie na stanowiska dyrektorów szkół i to im Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak szczególnie dziękował za pełnienie tych trudnych obowiązków zarządzania szkołami w okresie ostatnich dwóch dekad.

Dyrektor Teresa Sitarz będzie nadal pracować w PSP w Jeżowem Podgórzu i zajmować się pracą biblioteki szkolnej, dyrektor Grażyna Podedworna także pozostaje w PSP w Groblach i będzie uczyć języka polskiego, natomiast dyrektor Grzegorz Kołodziej, w związku z brakiem kandydata na stanowisko dyrektora PSP w Cholewianej Górze w konkursie, zgodził się na przyjęcie pełnienia obowiązków dyrektora w tej szkole na okres 10 miesięcy.

W drugiej części tej uroczystej części sesji Wójt Gminy Jeżowe wręczył pięciu dyrektorom akty powołania na stanowiska dyrektorów szkół na pięcioletnie kadencje, wśród których znalazło się dwoje nowych dyrektorów: Anna Piędel – na stanowisku dyrektora PSP w Groblach i Krystyna Jabłońska – na stanowisko dyrektora PSP w Jeżowem Podgórzu. Pozostali dotychczasowi dyrektorzy szkół, którzy otrzymali akty powołania:
Katarzyna Sudoł - na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum
Stanisława Ligas - na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jacie
Zygmunt Kowalski – na stanowisko dyrektora PSP w Starym Narcie
Grzegorz Kołodziej – na stanowisko p.o. dyrektora PSP w Cholewianej Górze – na okres 10 miesięcy

W imieniu dyrektorów, którzy zakończyli swoje kadencje głos zabrała dyr. Teresa Sitarz, która podziękowała władzom samorządowym, pracownikom Urzędu Gminy i pracownikom Zespołu Obsługi Szkół za bardzo dobrą współpracę i dbanie o bazę materialną i wyposażenie szkół, koleżankom i kolegom dyrektorom za współpracę i wzajemną pomoc, zaś w imieniu dyrektorów nowo powołanych dyr. Stanisława Ligas, która podziękowała za zaufanie władz samorządowych, obiecała dobrą współpracę,  wzajemną życzliwość i dbanie o poziom i rozwój oświaty w gminie.

Dyrektorzy szkół rozpoczęli pełnić swoje obowiązki z początkiem nowego roku szkolnego 2018/2019