Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 17 października 2018 roku, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jeżowe odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Wójta Gminy Jeżowe. Wyróżnienie otrzymali dyrektorzy, nauczyciele i kadra Zespołu Obsługi Szkół.

Uroczystość  rozpoczął Wójt Gminy Marek Stępak, który wraz z Zastępcą Wójta Gminy Jeżowe Stanisławem Szotem, wręczyli listy gratulacyjne i kwiaty nauczycielom, którzy w tym roku uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, następnie listy gratulacyjne otrzymało dwoje nauczycieli, którzy zakończyli okres aktywnej pracy edukacyjno - wychowawczej w placówkach oświatowych naszej gminy. Z tej okazji podziękowania otrzymała Pani Teresa Sitarz i Pan Ryszard Roman za trud zarządzania i wieloletniej pracy pedagogicznej. Po tej części uroczystości listy gratulacyjne i nagrody otrzymali wszyscy pozostali zaproszeni kierownicy i pracownicy gminnych placówek oświatowych.

Podczas uroczystości złożono życzenia wytrwałości w codziennych działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Szczególne podziękowania Wójt Gminy Jeżowe skierował do pracowników Zespołu Obsługi Szkół, za coroczne zarządzanie i gospodarkę połową budżetu gminy Jeżowe, za bardzo sumienne wykonywanie swoich obowiązków, bez których funkcjonowanie szkół nie byłoby możliwe.

Dopełnieniem uroczystości był wspólny poczęstunek, specjalnie na tę okoliczność przygotowanym tortem.