Złożenie wniosku do Ministra Edukacji Narodowej, o środki na zakup książek do bibliotek szkolnych z rządowego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego w latach 2016-2020, pozwoliło na zwiększenie liczby woluminów w bibliotekach szkolnych w szkołach w Groblach, Starym Narcie i Cholewianę Górze .

Celem tego programu jest  rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przez pomoc w zakupie nowości wydawniczych.
    Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego i w dniu 19 kwietnia  2018r. została podpisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy Jeżowe Markiem Stępakiem, a Podkarpackim Kuratorem Oświaty Małgorzatą Rauch.
Umowa przewiduje dofinansowanie zakupu książek (nie dotyczy podręczników)
do bibliotek szkolnych:
•    Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Groblach na kwotę 4 000 zł
•    Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie na kwotę 4 000zł
•    Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej  w Cholewianej Górze na kwotę 4 000zł.
Do przyznanych środków gmina wniesie obowiązkowy wkład własny w wysokości 3 000zł co da łącznie 15 000zł na zakup książek.