Wieczornica Piosenki Patriotycznej w ZS w Jeżowem Centrum
W  dniu 7 listopada 2018 roku o godzinie 17 – tej rozpoczęła się uroczysta Wieczornica Piosenki Patriotycznej, na którą licznie przybyli Rodzice, uczniowie, zaproszeni Goście, w tym przedstawiciele Rady Powiatu Niżańskiego i Rady Gminy Jeżowe, a także pracownicy szkoły oraz grono pedagogiczne na czele z Panią Dyrektor Katarzyną Sudoł.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał przygotowany specjalnie na tę okazję śpiewnik. W programie znalazły się takie utwory, jak: Hej strzelcy wraz, Rota, Marsz Polonia, My pierwsza Brygada, O mój rozmarynie, Przybyli ułani, Piechota, Żeby Polska była Polską oraz inne znane pieśni patriotyczne i wojskowe. Śpiewom pieśni towarzyszył pokaz slajdów z tekstami oraz obrazami polskich malarzy historycznych, m. in. Wojciecha i Juliusza Kossaków. Wykonanie każdej pieśni poprzedzone było zapoznaniem z krótką historią i okolicznościami powstania utworu. Program wzbogacony został wzruszającym tańcem z flagami do pieśni Jest taki kraj w wykonaniu uczniów klasy drugiej oraz recytacją wierszy o tematyce ojczyźnianej.  Podniosły nastrój spotkania budowały też piękne dekoracje i zapalone znicze.

Integralną częścią wieczornicy było wręczenie nagród dla zwycięzców Rodzinnego Konkursu  Plastycznego pod tytułem „Orzeł Biały” oraz szkolnego etapu Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego pod hasłem „Po polsku o historii”. Konkurs plastyczny cieszył się ogromnym zainteresowaniem społeczności szkolnej – napłynęło ponad 100 przepięknych prac, wykonanych różnorodnymi technikami.
Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Jeżowe - Marka Stępaka wręczyli Radni Gminy Jeżowe i Powiatu wraz z  Dyrektor Katarzyną Sudoł, Wicedyrektor Anetą Sekulską i przewodniczącą Rady Rodziców - Renatą Dyndą.
Prace można obejrzeć na wystawie w sali gimnastycznej, w budynku pogimnazjalnym.
Na zakończenie wieczoru wszyscy uczestnicy  zostali zaproszeni do świetlicy na słodki poczęstunek przygotowany przez nauczycieli i pracowników szkoły.

Akademia z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

„… Gdy zobaczysz gdzieś topole,
Królujące ponad polem,
To jest  Polska.
Gdy zobaczysz płowe wrzosy,
Rozbłyskane  w kroplach rosy,
To jest Polska.
Ujrzysz biały krzyż wycięty,
Hełm i pod nim piasek święty,
To jest Polska!”

W dniu 9 listopada 2018 roku w ZS w Jeżowem Centrum odbyła się uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, rodzice, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły i uczniowie.

W kilku przygotowanych scenkach aktorzy przenieśli nas w czasy walki o niepodległość. Byliśmy świadkami zniewolenia Polski przez zaborców,  przysięgi złożonej na Rynku w Krakowie przez Tadeusza Kościuszkę, pożegnania przez ukochaną powstańca styczniowego, walki o polski język w szkołach w zaborze pruskim. Usłyszeliśmy przemówienie Józefa Piłsudskiego do żołnierzy I Kompanii Kadrowej. Ostatnią sceną było wyzwolenie z kajdan i ukoronowanie Polski, która w przesłaniu do młodzieży prosiła o dbanie o własny rozwój i zmienianie się na lepsze. Przedstawieniu towarzyszyła recytacja wierszy i piosenki patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru.
Wspaniale, w tańcach, zaprezentowały się najmłodsze dzieci - przedszkolaki z oddziału „Biedronki” i „Pszczółki”, a uczniowie klasy drugiej zachwycili „Polonezem” i tańcem z flagami.

O godzinie 11. 11 włączając się w „Rekord dla Niepodległej” uroczyście odśpiewano cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

Na zakończenie spotkania zostały wręczone pozostałe nagrody za udział w konkursach ufundowane przez Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka.

Tekst i fotografie nadesłane przez ZS Jeżowe - Centrum