Zespół Szkół w Jeżowem Centrum od września 2018 roku cieszy się nową pracownią przyrodniczą z nowoczesnym zapleczem technicznym i różnorodnymi środkami dydaktycznymi, która została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach projektu „Edukacja ekologiczna. Konkurs – rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.”

 

Pracownia posiada nowoczesne wyposażenie, sprzęt audio video, komputery, aparat fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne oraz pomoce związane z edukacją ekologiczną i nie tylko. Z wykorzystaniem sprzętu i pomocy dydaktycznych odbywają się w niej lekcje przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii.

Uczniowie chętnie pracują na zajęciach metodami aktywnymi wykorzystując dostępne pomoce.

W ramach  realizacji projektu  odbyła się wycieczka krajoznawczo-przyrodnicza na Roztocze - niezwykłej krainy, której największym bogactwem jest przyroda. Uczestniczyliśmy w akcji „Sprzątanie Świata”.  W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie utrwalali wiadomości o segregacji odpadów, recyklingu i ochronie środowiska. Efektem było opracowanie „Katalogu dobrych praktyk ekologicznych”. Odbyły się warsztaty: „Pogoda wyczytana z natury”, szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej”. Zorganizowano konkurs przyrodniczy: „Zwierzęta Polski zagrożone wyginięciem”. Podczas zajęć świetlicowych, dzieci uczyły się segregować odpady, poznawali pojęcia związane z gospodarowaniem odpadami takie jak: recykling, segregacja odpadów, sortowanie, kompostownik. Obecnie uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w trwającym  konkursie „Budujemy karmniki i dokarmiamy ptaki zimą”.

 

Materiały przekazane do publikacji przez ZS Jeżowe Centrum.