Zakończyła się kolejna edycja Programu powszechnej nauki pływania  „Umiem pływać.


Projekt realizowany był  w dwóch turach: pierwsza w okresie marzec- maj 2019 r., druga wrzesień- listopad 2019 r. Łącznie w tegorocznej edycji programu udział wzięło 174 uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z terenu gminy Jeżowe. Zajęcia prowadzone były na Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów. Podczas 20-godzinnych zajęć każdy z uczestników miał szansę nabyć podstawowe umiejętności pływania oraz wiedzę w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. Ponadto celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, a także profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy. Lekcje nauki pływania zakończyły się sprawdzianem umiejętności podzielonym według poziomów trudności zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. Uczestnicy mogli osiągnąć stopień rybki, foki, nurka oraz delfinka. Dzieci znakomicie przyswoiły wszystkie zasady i z uśmiechem na twarzy zakończyły przygodę.

Całkowita wartość projektu wyniosła 67 680,00 zł, z czego 30 000, 00 zł to dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki