Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło III edycję Rządowego Programu KLUB i przeznaczyło na jego realizację kwotę 40 mln złotych, co pozwoli dofinansować około 3700 klubów sportowych w całej Polsce. 


Program KLUB to sposób na bezpośrednie wsparcie małych i średnich  klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Od 21 marca kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie z tego programu. Kwota dofinansowania wyniesie 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych. Według założeń ministerstwa, program Klub z jednej strony powinien przyczynić się do szeroko pojętej aktywizacji dzieci i młodzieży, tworząc tym samym podwaliny zdrowego i sprawnego społeczeństwa, z drugiej natomiast –  może stanowić kuźnię talentów, przyszłych gwiazd polskiego sportu.

Zachęcamy przedstawicieli działających na terenie gminy Jeżowe klubów i stowarzyszeń do składania wniosku aplikacyjnego.

Wnioski do tegorocznej edycji Programu „KLUB” można składać do 8 maja 2018 r. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 29 czerwca 2018 r. By złożyć wniosek należy zalogować się na stronie Ministerstwa lub założyć konto i wypełnić aktywnie generowany wniosek

Wszystkie niezbędne informacje, zasady wypełniania wniosku i wnioski przykładowe na stronie BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki

Fot. Ministerstwo Sportu i Turystyki