Wczoraj w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Jarosław Stawiarski - Sekretarz Stanu w ministerstwie i Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe zawarli umowę na dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu budowy trzech obiektów sportowych w naszej gminie.

Zawarcie umowy jest konsekwencją dobrze napisanego i ocenionego wniosku Gminy Jeżowe na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Jeżowem Kameralnem i budowy dwóch boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Cholewianej Górze i Starym Narcie. Wniosek gminy został złożony pod koniec marca tego roku, przeszedł całą procedurę oceny formalnej i merytorycznej, uzyskał wysoką ocenę i gwarancję dofinansowania. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył także Rafał Weber - Poseł na Sejm RP, który od lipca tego roku został jednym z 20 sekretarzy Sejmu RP.

Podpisana umowa przewiduje dofinansowanie w kwocie 2 mln 292 tys. 500 zł. budowy tych trzech obiektów sportowych, na które jest opracowana dokumentacja projektowa.

umowa jezowe sala

Na zdjęciu od lewej: Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe, Jarosław Stawiarski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Rafał Weber - Poseł na Sejm RP