W sobotę 18 listopada w Urzędzie Marszałkowskim, spotkaniem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych w ramach Podkarpackiego Forum Obywatelskiego i uroczystą galą wręczenia nagród zakończyła się tegoroczna edycja Konkursu "Piękna Wieś Podkarpacka 2017" zorganizowanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Wieś Jeżowe zdobyła tytuł i została ogłoszona czwartą najpiękniejszą wsią Podkarpacia. (laureatem i zdobywcą 1 miejsca została miejscowość Tryńcza).

Główną ideą konkursu jest ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu. Ma on promować ideę wspólnego działania społeczności wiejskiej w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańców, zadbana, piękna wieś stanowiąca wizytówkę regionu. Ponadto konkurs jest doskonałą okazja do promowania i nagradzania tych samorządów i sołectw z terenu województwa podkarpackiego, które dbają o kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnują środowisko naturalne, wyróżniają się w dziedzinie podnoszenia estetyki wsi, chronią lokalne dobra kultury i krajobraz oraz aktywizują społeczność sołectwa do wspólnych działań.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach: pierwszy to ocena nadesłanych prezentacji przez samorządy i kwalifikacja do finałowej "dziesiątki" najpiękniejszych wsi na Podkarpaciu (wieś Jeżowe na tym etapie konkursu została oceniona na bardzo wysokim, drugim miejscu) i etap drugi - wizja lokalna pięcioosobowej Komisji Konkursowej w miejscowościach zakwalifikowanych do finału konkursu (taka wizja w Jeżowem odbyła się w dniu 24 października) Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, prezentacji finałowych miejscowości i ogłoszenia wyników konkursu dokonali: Dyrektor Departamentu PROW - Magdalena Sobina i Kierownik Oddziału Wdrażania Wojewódzkich Programów Wsparcia Obszarów Wiejskich - Waldemar Pałys, natomiast tytuły i nagrody wręczali Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - Bogdan Romaniuk, Poseł na Sejm RP - Wojciech Buczak i Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Jerzy Cypryś. W imieniu Jeżowego wyróżnienie i nagrodę odebrali Wójt Gminy Jeżowe - Marek Stępak i sołtys Jeżowego Centrum - Tomasz Kozak (w naszej delegacji znaleźli się także: sołtys Jeżowego Podgórza -Józef Głuszak i autor prezentacji Jeżowego - Edward Chaber) Nagrodą jest 12-osobowy serwis obiadowy, który zostanie przekazany społeczności lokalnej Jeżowego.
Gratulujemy tego szczególnego wyróżnienia władzom samorządowym i mieszkańcom, bo dbałość o piękno i walory Jeżowego wykazywana przez władze samorządowe i samych mieszkańców Jeżowego była przedmiotem oceny.