Portal aukcji transportowych Clicktrans.pl organizuje i zaprasza mieszkańców województwa podkarpackiego do udziału w I edycji konkursu „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie podkarpackim”. Celem tej inicjatywy jest zachęcenie do aktywności sportowej oraz rozpowszechnienie turystyki rowerowej w regionie podkarpackim.

Konkurs organizowany przez serwis internetowy Clicktrans.pl, startuje 4 czerwca 2018 r. i aby wziąć w nim udział, należy stworzyć pracę na temat: „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie podkarpackim”. W pracy można posłużyć się tekstem, zdjęciami lub własnym materiałem filmowym. Forma pracy: mapa + opis tekst do dwóch stron A4, w formacie .doc lub .pdf, zdjęcia lub materiał filmowy (własnego autorstwa). Trasa będąca tematem pracy powinna znajdować się w większości w obrębie województwa podkarpackiego. Organizatorzy będą oceniać nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia! Konkurs jest adresowany dla osób od 15 roku życia

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, prace konkursowe należy wysyłać na adres organizatora w terminie do 2 lipca 2018 r. Wówczas zostaną wybrane 2 najciekawsze prace i nagrodzone jednorazowymi nagrodami pieniężnymi. (1000 złotych za I miejsce i 500 złotych za II miejsce)

Szczegóły na portalu clicktrans