FHU Bandi Waldemara Mścisza z Jeżowego za kwotę 41 tys. 860 zł. wykonała prace związane z odnowieniem altany w parku wiejskim w Jeżowem Centrum.

W ramach tych prac wykonano m.in:  demontaż więźby dachowej, łacenie, czyszczenie i konserwacja więźby dachowej, lakierowanie elementów drewnianych i metalowych oraz pokrycie  blachą dachu altany. Prace remontowe zostały ukończone w dniu 27 lipca.