W sobotę 18 listopada w Urzędzie Marszałkowskim, spotkaniem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych w ramach Podkarpackiego Forum Obywatelskiego i uroczystą galą wręczenia nagród zakończyła się tegoroczna edycja Konkursu "Piękna Wieś Podkarpacka 2017" zorganizowanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Wieś Jeżowe zdobyła tytuł i została ogłoszona czwartą najpiękniejszą wsią Podkarpacia. (laureatem i zdobywcą 1 miejsca została miejscowość Tryńcza).

Na prośbę Nadleśnictwa Kolbuszowa publikujemy informacje dotyczące narastającego napięcia i sporu dotyczącego Puszczy Białowieskiej, który od ponad roku koncentruje uwagę ekologów i leśników. W Puszczy Białowieskiej wg. leśników obserwuje się postępującą gradację kornika drukarza, który doprowadza wiele drzew do obumierania.  Minister Środowiska zdecydował o wycince drzew atakowanych przez ten owad i aktualnie trwa wycinka martwych świerków wyłącznie przy drogach publicznych i trasach turystycznych. Nadleśnictwo Kolbuszowa poleca stronę internetową, na której zdaniem Lasów Państwowych, w sposób przystępny i zrozumiały wyjasniona jest istota sporu i pojawiających się w przestrzeni publicznej sprzecznych informacji.
Poglądy Ministerstwa i Lasów Państwowych na stronie Lasów Państwowych
Poglądy Ekologów na stronie Nauka dla Przyrody

Ponad tydzień temu udostępniliśmy Państwu fotografie miejscowości Jeżów (obecnie Jeżowe) z oryginalnych map historycznych Cesarstwa Austro-Węgier zdigitalizowanych kilka lat temu na podstawie archiwalnych map wojskowych cesarstwa. Dzisiaj, u początku weekendu podajemy linki do samodzielnego przeglądania online tych wyjątkowych map. Jak już wspomnieliśmy mapy te "są doskonałym materiałem źródłowym wiedzy o tym, jak historycznie rozwijała się nasza miejscowość i gmina w okresie 100 lat swojej historii (1772-1887)"

W dniu 3 listopada została odebrana i oddana do użytku mieszkańców sołectwa Jeżowe Zagościniec, droga dojazdowa do gruntów rolnych o długości 700m. Ta droga w Kowalach o szerokości 3 metrów z obustronnymi poboczami została zbudowana nie z asfaltu, lecz utwardzonego mechanicznie kruszywa łamanego, dzięki czemu bardzo ładnie i naturalnie wygląda oraz nie pogarsza piękna krajobrazu w sołectwie, zachowując wszystkie parametry trwałości i przydatności do celów rolniczych i turystycznych.

Prezentujemy najstarsze historyczne mapy miejscowości Jeżów (obecnie Jeżowe) Wszystkie mapy pochodzą ze zdigitalizowanych kilka lat temu archiwaliów byłego Cesarstwa Austro-Węgier. Oryginały są przechowywane w Budapeszcie. Mapy są doskonałym materiałem źródłowym wiedzy o tym, jak historycznie rozwijała się nasza miejscowość i gmina w okresie blisko 100 lat swojej historii (1772-1869)