W dniu 17 maja 2019r o godz. 16.00 w Sali nr 20 Urzędu Gminy Jeżowe odbędzie się szkolenie  obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego  w dniu 26 maja 2019r
Szkolenie poprowadzi urzędnik wyborczy- Pani Danuta Janiec.