W związku z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi i bardzo niepokojącymi informacjami dotyczącymi wysokich stanów wód, zalecam mieszkańcom gminy, przygotowanie się do przejścia fali powodziowej, która przewidywana jest w porze nocnej.

Wszelkie interwencje związane z sytuacją powodziową można zgłaszać do dyżurujących w Urzędzie Gminy w Jeżowem pracowników pod numerem telefonu: 15 8794304, 15 8794343, 15 8794886.

 
Wójt Gminy Jeżowe
Marek Stępak