W związku z wystąpieniem na terenie naszej Gminy powodzi informujemy, o możliwości złożenia wniosków o oszacowanie strat:

I. W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Do prawidłowego wypełnienia wniosku niezbędne będzie przedłożenie wykazu działek deklarowanych do płatności bezpośrednich w bieżącym roku, kopia zgłoszenia do IRZ (system identyfikacji i rejestracji zwierząt) lub księga stada czy paszport.

II. W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Pomoc finansowa z budżetu Wojewody może być udzielana w związku z zalaniem budynku mieszkalnego, które to zalanie uniemożliwiło prowadzenie gospodarstwa domowego. Kwota udzielonej pomocy nie może przekroczyć wysokości szkód wyrządzonych zdarzeniem klęskowym w danym budynku. Osoby, które otrzymają pomoc zobowiązane będą do przedłożenia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na remonty. Kwota odszkodowania w wysokości 6 tys. złotych przysługuje wyłączenie jeśli straty wynosiły minimum 5 % wartości całego budynku.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Jeżowe w terminie od dnia 03.06.2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Druk wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.jezowe.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Jeżowe
W razie pytań i wątpliwości zachęcamy mieszkańców do kontaktu z Urzędem Gminy Jeżowe (dot. szkód w uprawach rolnych) oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeżowem (dot. szkód w budynkach mieszkalnych).

Kontakt: Urząd Gminy 15 8794 304 w. 110, 126

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15 8794 900 lun 15 8794 304 w. 108

Do pobrania: druk wniosku