Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje operację pt. „Utworzenie punktu wsparcia przedsiębiorczości lokalnej w powiecie niżańskim” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W związku z realizacją ww. operacji zapraszamy:

- osoby, które otrzymały wsparcie w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

- inne osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą (m.in. osoby planujące złożyć wniosek na rozpoczęcie działalności gospodarczej do PUP i innych instytucji)
- podmioty, które już prowadzą działalność gospodarczą

do skorzystania ze wsparcia w postaci doradztwa i szkoleń.

Beneficjenci działań realizowanych przez Punkt Wsparcia Przedsiębiorczości Lokalnej muszą być mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” tj. powiatu niżańskiego.

Wsparcie dla ww. osób jest bezpłatne.

 

ogłoszenie doradztwo 1