Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom i Pracownikom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jeżowe  składamy najlepsze życzenia, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze owoce oraz daje satysfakcję z realizowanej misji, którą niewątpliwie jest troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży.

Życzymy również pozytywnych efektów działań, zrozumienia w oczach uczniów, wrażliwości oraz cierpliwości w pokonywaniu codziennych trudności.


Z wyrazami szacunku i uznania:

Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe

Marian Koc

                                         

Wójt Gminy Jeżowe

Marek Stępak