W dniu 22.10.2019 r., w Urzędzie Gminy Jeżowe została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Zagościniec” w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe”.

 

Wykonawcą prac jest Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „FERAMENTA”. Wartość umowy wynosi 1.131.600,00 zł brutto, z czego 854 223,35 zł stanowi dotacja z Fundusz Dróg Samorządowych. Termin zakończenia realizacji inwestycji to 30.08.2020 r.

 

Przed001

 

Przed002

 

Przed003