Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak oraz Przewodniczący Rady Gminy Marian Koc złożyli Panu Edwardowi Szotowi serdeczne podziękowania za długie lata sumiennej, uczciwej i odpowiedzialnej pracy na stanowisku Przewodniczącego Leśnej Wspólnoty Gruntowo Serwitutowej wsi Jeżowe.

Na dalszą drogę życia przekazali życzenia, zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności.

 

JEZ 5542 10