W dniu 5 stycznia 2020 r. 100-lecie swoich urodzin obchodził Pan Antoni Siudak urodzony 1 stycznia 1920 r w Jeżowem.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele  p.w. Narodzenia NMP w Jeżowem, celebrowaną pod przewodnictwem ks. Proboszcza Krzysztofa Pałaca.
 
Następnie na zaproszenie Jubilata i Jego Rodziny, uczestnicy uroczystości udali się do lokalu Magnat w Jeżowem, gdzie składano gratulacje dostojnemu Jubilatowi. Życzenia, dyplomy i kwiaty Jubilatowi złożyli: w imieniu Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzata Dankowska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Kierownik OPS w Jeżowem Małgorzata Bolka, Kierownik USC w Jeżowem Marek Błądek, Przewodniczący  Rady Gminy Jeżowe Marian Koc, Sołtys wsi Jeżowe Tomasz Kozak, Lekarz Wit Danecki oraz liczna rodzina, która przygotowała na tę okazję pamiątkowe drzewo genealogiczne. Całość uroczystości uświetniła występem Kapela Jeżowianie.

Całe życie Jubilata związane było z gminą Jeżowe (w załączeniu życiorys). W 1942 roku ożenił się z Franciszką Piędel, z którą przeżył 62 lata, wychowali  wspólnie w trudnych czasach siedmioro dzieci. Jubilat  doczekał się jedenaścioro wnucząt oraz trzynaścioro prawnucząt.

Pan Antoni jest wesołym, pogodnym i życzliwym człowiekiem, posiada rodzinę, która otacza Go szczególną i serdeczną opieką.

Jubilat pytany czemu zawdzięcza swoją długowieczność i zdrowie, odpowiedział, że je niewiele i proste posiłki oraz że należy być w ruchu.    

Pan Antoni Siudak jest 14–tym 100-latkiem w naszej gminie.
    
Jubilatowi życzymy dalszych lat w zdrowiu i szczęściu.