W dniu dzisiejszym, tj. 25 czerwca, na konferencji prasowej zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Nisku, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak otrzymał z rąk Wiceministra Infrastruktury Rafała Webera promesę opiewającą na kwotę 1 465 950,00 zł w ramach programu rządowego pn. "Tarcza antykryzysowa, Tarcza samorządowa".

 

Otrzymana kwota pozwoli Gminie Jeżowe na realizację zaplanowanych inwestycji, w tym pokrycie wkładu własnego projektów pn. „Budowa drogi gminnej publicznej "Jeżowe – Podgórze" od km 0+000 do km 1+713 w miejscowości Jeżowe” oraz „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatnia wody w Jeżowem”.

W związku z udzielonym wsparciem, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak składa serdeczne podziękowania Prezydentowi RP – Panu Andrzejowi Dudzie, Premierowi – Panu Mateuszowi Morawieckiemu, Ministrowi Infrastruktury – Panu Andrzejowi Adamczykowi oraz Wiceministrowi Infrastruktury – Panu Rafałowi Weberowi.

 

prom 002

prom 001

promesa