Wójt Gminy Jeżowe informuje, iż na terenie Gminy planowana jest akcja odkomarzania.

W związku z długotrwałymi opadami deszczu powodującymi wzmożony wylęg komarów wywołujących uciążliwości dla mieszkańców gminy Wójt Gminy Jeżowe informuje o decyzji przeprowadzenia akcji odkomarzania.

W trosce o pasieki pszczelarskie licznie występujące na terenie naszej gminy oraz trwający w miesiącu lipcu okres kwitnienia lip, które są jednym z najważniejszych i niekiedy ostatnich pożytków pszczelarskich zabieg zostanie przeprowadzony możliwie w jak najszybszym terminie po ustaniu kwitnienia drzew.

Warunkiem przeprowadzenia zabiegu jest bezdeszczowa i bezwietrzna pogoda. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, opryski zostaną przełożone na najbliższy możliwy termin.

W czasie wykonywania zabiegów przeciwko komarom należy ograniczyć przebywanie w tych miejscach oraz zachować szczególną ostrożność.

Uprzejmie prosimy mieszkańców o zamknięcie okien na czas odkomarzania, a pszczelarzy o zabezpieczenie hodowli pszczół. Ze względu na możliwości wnikania substancji użytych podczas odkomarzania w okresie 24h od zabiegu nie należy spożywać warzyw i owoców pochodzących z terenów objętych odkomarzaniem, a przed spożyciem zaleca się ich dokładne umycie.

Przewidywany termin przeprowadzenia zabiegu odkomarzania to druga połowa lipca.

Dokładna data oraz szczegółowy harmonogram zostanie podany w kolejnej informacji.