81 lat temu, 17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Był to początek realizacji tajnego protokołu do paktu, podpisanego 23 sierpnia 1939 r. przez szefów dyplomacji III Rzeszy i Związku Sowieckiego, zwanego paktem „Ribbentrop-Mołotow”.  Utajniony protokół dodatkowy łamał obowiązujące polsko-sowieckie układy pokojowe. Pretekstem wkroczenia wojsk na tereny Rzeczypospolitej była chęć „wzięcia w opiekę życia i mienia ludności ukraińskiej i białoruskiej” zamieszkującej wschodnie tereny Polski oraz „wyzwolenia ludu polskiego od nieszczęść wojny”. Polska w tym samym czasie mierzyła się z niemieckim najeźdźcą. Atak Armii Czerwonej przyspieszył klęskę wojsk polskich, walczących jednocześnie na dwóch frontach.

Życie z rąk wschodniego najeźdźcy straciło wielu Polaków. Szczególnie prześladowani byli żołnierze, policjanci, urzędnicy. Konsekwencje ataku odcisnęły trwałe piętno na historii naszego narodu, określane są mianem „czwartego rozbioru Polski”.

Od 2013 r. na mocy uchwały Sejmu, 17 września obchodzony jest Dzień Sybiraka. Ustanawiając go, oddano hołd wszystkim obywatelom Polski zesłanym na Syberię i inne tereny Związku Sowieckiego.