Rolniku już od 16.09. może do Ciebie zadzwonić rachmistrz spisowy (tel. 22 279 99 99 lub 22 666 66 62). Jeżeli nie spisałeś się samodzielnie, przekaż mu wszystkie potrzebne informacje.


Od 01.10.2020 r. pracę rozpoczynają rachmistrzowie terenowi, którzy będą dokonywać spisu w formie wywiadu bezpośredniego w gospodarstwie rolnika.  Będą oni posługiwać się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem, stanowiącym jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.


Osoba fizyczna będąca użytkownikiem gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego będzie mogła zweryfikować jego tożsamość poprzez kontakt telefoniczny na infolinię statystyczną pod numerem telefonu 22 279 99 99 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).

Spis rolny jest obowiązkowy. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.


Zgodnie ze znowelizowanymi zapisami ustawy z dnia 10.09.2019 r. o  Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U.2019.1728 z późn. zm.) art.  8a.  3:  
1.  Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy.
2.  Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

W najbliższym czasie planuje się również przeprowadzenie  kampanii informacyjnej w postaci mobilnych punktów spisowych, w których  pracownicy Urzędu Statystycznego będą udzielać informacji na temat spisu, jak również umożliwią spisanie się na specjalnie przygotowanym stanowisku.

Jeśli masz pytania dotyczące spisu rolnego zachęcamy również do kontaktu
z infolinią pod numerem 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00).

Więcej: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/w-jaki-sposob-mozna-sie-spisac