Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem „1918 i 1920 Pamiętamy”.


Kwota dotacji na wszystkie zadania sięga 2 500 000 zł. Dofinansowanie mogą otrzymać m.in. programy patriotyczno-edukacyjne np. „żywe lekcje historii”, wystawy, seminaria, konferencje, organizowane również online, a także  podróże historyczne do miejsc bezpośrednio związanych z wydarzeniami historycznymi i  bohaterskimi walkami 1918 i 1920 roku. Wśród zadań jest także opieka nad grobami poległych w walce o Niepodległość, odnajdywanie „zapomnianych” grobów, składanie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci oraz na grobach bohaterów walk o Niepodległość Polski. Pieniądze mogą być przeznaczone również na organizację pikników, wieczornic, rekonstrukcji historycznych i zawodów patriotyczno-sportowych, np. biegów niepodległościowych.


Warunkiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 2 października 2020 r. i spełnienie wszystkich wymogów Otwartego Konkursu Ofert.


Szczegóły konkursu znajdują się na stronie MON i w Biuletynie Informacji Publicznej