jz

 

Józef Zając urodził się 04.08. 1950 r. w Jeżowem. W latach 1972-1979 pracował w GS Samopomoc Chłopska w Jeżowem, następnie od 1979 r. w HSW.  Od 1980 r. był członkiem Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w HSW.


Po wprowadzeniu stanu wojennego angażował się w przedsięwzięcie kolportażu nielegalnych wydawnictw, za co został zatrzymany i trafił do Aresztu Śledczego w Stalowej Woli. Wszczęte w tej sprawie śledztwo zostało umorzone na mocy amnestii. Był uczestnikiem w strajkach w HSW.


W latach 1990- 1994 był Radnym Rady Gminy Jeżowe, pełniącym jednocześnie funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.


Józef Zając przez wiele lat prowadził działania na rzecz społeczności lokalnej. Angażował się w różne formy działalności społecznej i religijnej. Wziął udział w trzydziestu sześciu pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę. Za swoją aktywną i wyróżniającą się postawę społeczną oraz zaangażowanie na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, a także  Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.