Przypominamy o zbiórce zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w dniu:


8 marzec 2021r. (tj. poniedziałek) – zbiórka obejmuje wszystkie miejscowości znajdujące się w gminie Jeżowe.


Odpady należy wystawiać w dniu zbiórki w widocznym miejscu do godziny 7:00.

Podczas zbiórki odbierane będą takie odpady jak (np.):


- radia,
- sprzęt ADG,
- lodówki,
- telewizory,


UWAGA!!! Sprzęt musi być kompletny!