2 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jedno z najmłodszych świąt ustanowione by m.in. popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych, które towarzyszą Polakom podczas różnych ważnych wydarzeń i uroczystości, w momentach zarówno radości, jak i smutku.

Szczególnie podczas nadchodzących dni na symbole narodowe zwraca się większą uwagę. Setki flag zdobi domy, ulice i przestrzenie wspólne.

Zapraszamy mieszkańców do włączenia się w celebrowanie świąt majowych i wywieszenie flag na swoich posesjach.  

Zgodnie z przepisami prawa każdy z nas może to uczynić z okazji dowolnej uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym. Należy jednak pamiętać, by ten gest oddany był zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zasadami.

Przede wszystkim wywieszona flaga powinna być czysta i wyprasowana. Ponadto:

  1. Flaga eksponowana publicznie musi mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione.
  2. Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Pol­skiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.
  3. W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.
  4. Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
  5. Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żad­nych napisów i żadnego rodzaju rysunków.

MSWiA opublikowało specjalny miniprzewodnik „Biało-Czerwona”. Zostały w nim szczegółowo opisane zasady prezentowania flagi zgodnie z tradycją i honorem. Warto zapoznać się nimi przy okazji zbliżających się świąt.

https://m.82-200.pl/2021/04/przewodnik-bialo-czerwona-2021-7010.pdf

Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami!

 

 

flaga2021