Przed nami długi weekend, czas świąt majowych szczególnie ważnych dla naszej Ojczyzny.

1 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pracy.

Początki tego święta sięgają XIX wieku. W Polsce zostało ustanowione świętem państwowym w 1950 roku i jest to dzień wolny od pracy. Na świecie obchodzone jest corocznie od 1890 roku.

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto wprowadzone na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku.

W tym dniu uwaga każdego Polaka powinna być zwrócona na narodowe barwy i symbole, które towarzyszą nam podczas różnych wydarzeń i uroczystości, w momentach zarówno radości, jak i smutku.

Poza Dniem Flagi obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Dzień uznający „wielowiekowy dorobek  i wkład  Polonii  i  Polaków  za  granicą  w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc  Krajowi  w  najtrudniejszych  momentach”.

3 maja przypada 230 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

W 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja, która m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, zniosła formalnie liberum veto, wprowadzała trójpodział władzy, w znaczący sposób ograniczyła demokrację szlachecką.

Tego dnia w kościele katolickim obchodzona jest Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ściśle nawiązująca do wydarzeń historycznych: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej.

Święto to jest wyrazem wiary narodu w szczególną opiekę Matki Bożej, jakiej Polacy doświadczali przez wieki i wciąż doświadczają. Podziękujmy Maryi za macierzyńską opiekę nad naszym krajem i prośmy by nadal błogosławiła swemu dziedzictwu i wstawiała się za nami u swojego Syna.

Królowo Polski – módl się za nami!

Pamiętajmy, aby w czasie świąt majowych, w tych ważnych dla Polaków dniach, wywiesić flagi przed domami w możliwie najwidoczniejszym i honorowym miejscu.