Plakat 300 plus Dobry Start spotkanie PUE

 

 

Informacja

Do założenia profilu PUE ZUS oraz złożenia wniosku o 300+ niezbędne są następujące dokumenty i dane:

1)      Dowód osobisty

2)      Nr telefonu komórkowego

3)      Adres e-mailowy

4)      PESEL dziecka/dzieci

5)      Nazwa i adres szkoły

6)      Nr rachunku bankowego