DPS 11 2021

 

 

„Człowiek jest wspaniałą istotą
nie z powodu dóbr, które posiada,
ale jego czynów. Nie ważne jest to co
się ma, ale czym się dzieli z innymi.”    

Jan Paweł II

Szanowni Państwo!

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Z  tej okazji już dziś pragnę złożyć wszystkim pracownikom służb społecznych,  pracownikom socjalnym z terenu naszej gminy,
a w szczególności Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.

Państwa zaangażowanie w pomoc osobom najbardziej potrzebującym zasługuje na najwyższą pochwałę. Codziennie zmagacie się z problemami i cierpieniem drugiego człowieka, dotkniętego rożnymi zdarzeniami losowymi, trudną sytuacją życiową. Ta rozpiętość problemów i potrzeb sprawia, że praca, którą wykonujecie nie należy do łatwych. Wymaga profesjonalizmu, wiedzy i  doświadczenia.

Dziękuję za Państwa zaangażowanie, sumienną pracę, za otwartość i wrażliwość na drugiego człowieka. Niech każdy dzień przynosi zadowolenie i satysfakcję.  Życzę dużo siły, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności w życiu zarówno zawodowym, jak i osobistym.

Z wyrazami szacunku i uznania
        Wójt Gminy Jeżowe
            Marek Stępak