Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nisku przypomina, że:

"Posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz".

Obowiązek ten wynika z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.u. z 2020 r. poz. 1421), a jego niewykonanie podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny zgodnie z art. 85, ust. 1 pkt 2b przywołanej ustawy.

W związku z powyższym każdy posiadacz zwierząt gospodarskich z terenu Powiatu Niżańskiego obowiązany jest pod rygorem odpowiedzialności karnej natychmiast informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

tel. (15) 841 21 28 - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

tel komórkowy 694 455 757 - w dni wolne od pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nisku

lek. wet. Elżbieta Bartler