Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszam do wypełnienia niniejszej anonimowej ankiety, dzięki której będziemy mogli wspólnie zdecydować o kierunkach rozwoju naszej Gminy.

W roku bieżącym Gmina Jeżowe przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030. Niezbędnym działaniem w ramach opracowania nowej strategii rozwoju gminy jest ocena jakości życia przedstawiona przez Państwa – Mieszkańców Gminy Jeżowe. Na podstawie tej oceny wspólnie będziemy mogli opracować kierunki działań, które przyczynią się w okresie 2023 – 2030 do podniesienia jakości życia na terenie Gminy Jeżowe.

Przedstawiona ankieta jest anonimowa, związana jest jedynie z prowadzonym badaniem na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe.

Serdecznie dziękuję Państwu za poświęcony czas i udział w badaniu.

Marek Stępak

Wójt Gminy Jeżowe

Ankieta elektroniczna:

https://docs.google.com/forms/d/1QT2TDWNJShwy0gN7efpAp64xNXCloCUYh9ndmYocvvw/edit