Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z.o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Województwa Podkarpackiego przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci pożyczek de minimis

  • Pożyczka na budowę, rozbudowę / modernizację środków trwałych z pomocą de minimis.
  • Pożyczka na zakup urządzeń i maszyn z pomocą de minimis.

Więcej informacji o oferowanych pożyczkach dla przedsiębiorców znajduje się pod adresem: https://www.pfr-podkarpackie.pl/.