Dnia 10 czerwca br. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych pn.: „Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 102311R w m. Jeżowe oraz w ciągu drogi gminnej Nr 102327R (ul. Wójtowicze) w m. Cholewiana Góra wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”

 

W ramach zadania na drodze gminnej Nr 102311R w miejscowości Jeżowe oraz na drodze gminnej Nr 102327R (ul. Wójtowicze) w miejscowości Cholewiana Góra powstały wyniesione przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej wraz z oświetleniem zarówno przejścia, jak i strefy oczekiwania, chodnik o długości 200 m, odwodnienie, zjazdy oraz zamontowane zostały urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Była to inwestycja, która istotnie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców poprzez uspokojenie znacznego ruchu.

Realizowane przez gminę zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych, tj. 253 525,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 316 906,92 zł.

Wykonawcą inwestycji był Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „FERAMENTA” Pana Krzysztofa Pieli.