W czerwcu br. jubileusze 70- i 100- lecia istnienia parafii świętowali mieszkańcy Cholewianej Góry i Nowego Nartu.

Pierwsza z uroczystości miała miejsce 25 czerwca w Cholewianej Górze. We wspomnienie Niepokalanego Serca NMP parafianie świętowali jednocześnie odpust parafialny i 70. rocznicę erygowania parafii. W uroczystej mszy św. udział wzięli księża z dekanatu rudnickiego, zaproszeni goście oraz licznie zgromadzeni parafianie. Wierni we wspólnej modlitwie dziękowali Bogu za dar wspólnoty parafialnej, posługę wszystkich księży, a także trud i ofiarność parafian.


Z kolei 27 czerwca  w Nowym Narcie świętowano 100. rocznicę powstania parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Uroczystość jubileuszowa połączona została z przyjęciem sakramentu bierzmowania przez młodzież należącą do parafii. Mszy św. przewodniczył bp Edward Frankowski. We wspólnej modlitwie udział wzięli księża pochodzący z sąsiednich parafii, przedstawiciele władz samorządowych m.in. Starosta Niżański Robert Bednarz i Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, członkowie OSP Nowy Nart oraz licznie zgromadzeni parafianie i goście.


Księżom Proboszczom i wspólnotom parafialnym życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej.

Krótka historia parafii

Starania o utworzenie parafii mieszkańcy Cholewianej Góry podjęli jeszcze przed I wojną światową. Ważnym krokiem była w 1904 r. budowa kaplicy, która dziś stanowi jedną część kościoła – prezbiterium. Burzliwe lata wojenne wstrzymały wszelkie podejmowane plany. Główna część kościoła została zbudowana w 1952 r.  Parafię w Cholewianej Górze erygowano 23 sierpnia 1952 r. Jej pierwszym proboszczem został ks. Bronisław Szczupak, który obowiązki administratora parafii pełnił do maja 1954 r. Następnie do czerwca 1957 r. obowiązki duszpasterskie sprawowali księża z Jeżowego, a przez kolejne osiem miesięcy posługę pełnił ks. Antoni Zawisza. W marcu 1958 r. proboszczem parafii został ks. Józef Szary. Od 1973 do 1981 funkcje proboszcza przejął ks. Krzysztof Pastuszak. To za jego przyczyną przeprowadzony został generalny remont kościoła. Przez kolejne 10 lat parafią opiekował się Mieczysław Pudełkiewicz. Pod koniec lat 90-tych XX w. przystąpiono do budowy nowej świątyni,  którą ukończono w 2000 roku. Inwestycją kierował ks. Marian Dul (proboszcz parafii od 1991 r.). Kościół został poświęcony 10 września 2000 roku przez biskupa Mariana Zimałka. 28 czerwca 2003 r. konsekracji kościoła dokonał bp Andrzej Dzięga. Dotychczasowy budynek sakralny przeznaczony został na kaplicę przedpogrzebową. Od 2013 r. proboszczem parafii jest ks. Grzegorz Stępień.

Pierwszy kościół w Nowym Narcie został wybudowany w roku 1905. Fundatorem inwestycji była Jadwiga Dolańska z domu Rylska, ówczesna właścicielka Nowego Nartu. Świątynia została poświęcona 28 listopada 1906 r. przez proboszcza z Raniżowa ks. Wincentego Dąbrowskiego. Początkowo miała ona charakter kaplicy prywatnej. W 1907 r. biskup Józef Sebastian Pelczar nadał jej prawo kaplicy publicznej. W 1950 r. dzięki staraniom ks. Stanisława Capeckiego kościół został rozbudowany. Pod koniec lat 90-tych XX w. podjęto decyzję o budowie nowego obiektu sakralnego. Prace trwały do 2005 roku. Nad prawidłowym przebiegiem budowy czuwał ks. Mieczysław Tomoń. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp Andrzej Dzięga w dniu 22 czerwca 2008 r. Obecnie funkcję proboszcza pełni ks. Adam Stachowicz.