1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00, tzw. godzinie „W”, rozpoczęło się największe powstanie w okupowanej Europie- Powstania Warszawskie. Ciężka i krwawa walka o wyzwolenie stolicy, odzyskanie i utrzymanie niepodległości.

 

„ŻOŁNIERZE STOLICY! Wydałem dziś upragniony przez Was rozkaz do jawnej walki z odwiecznym wrogiem Polski, najeźdźcą niemieckim. Po pięciu blisko latach nieprzerwanej i twardej walki prowadzonej w podziemiach konspiracji stajecie dziś otwarcie z bronią w ręku, by Ojczyźnie przywrócić Wolność i wymierzyć zbrodniarzom niemieckim przykładną karę za terror i zbrodnie dokonane na ziemiach Polski.” – głosił rozkaz dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora".

Na tę wiadomość niemal natychmiast odpowiedział przywódca III Rzeszy Adolf Hitler, którego słowa podległym jednostkom przekazał dowódca SS Heinrich Himmler doprecyzowując: „każdego mieszkańca należy zabić (w tym również kobiety i dzieci), nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy”.

Powstanie upadło po 63 dniach walki, choć miało trwać tyko kilka dni. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców. Pomimo tego tragicznego bilansu Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach polskiej historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń. Dla kolejnych pokoleń Polaków stało się symbolem męstwa w walce o niepodległość.

W hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego - tym, którzy w obronie bytu państwowego, z bronią w ręku walczyli o wyzwolenie Stolicy, dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego Państwa Polskiego, sprzeciwili się okupacji niemieckiej i widmu sowieckiej niewoli zagrażającej następnym pokoleniom Polaków dzień 1 sierpnia ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego- brzmi Ustawa z dnia 9 października 2009 r.

 

ZATRZYMAJMY SIĘ! I ODDAJMY CZEŚĆ POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM!

Cześć i chwała bohaterom !!!