Przypominamy o sezonowej zbiórce odpadów w dniach:

 

14.09.2022 r. 

Jeżowe Podgórze, Jeżowe – Pikuły, Jeżowe – Zaborczyny, Krzywdy

15.09.2022 r.

Jeżowe – Kameralne, Jeżowe –Zagrody, Jata, Sójkowa, Zalesie

22.09.2022 r.

Cholewiana Góra, Cholewiana Góra – Gęsiówka, Cholewiana Góra – Pogorzałka, Nowy Nart, Stary Nart, Jeżowe – Zagościniec

 

W ramach zbiórki w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące frakcje odpadów:

  1. Wielkogabarytowe (fotele, dywany, materace, meble, łóżka, stoły, krzesła, wózki dziecięce, chodziki, duże zabawki dziecięce, itp.).
  2. Zużyte opony (opony bez kół, tylko od samochodów osobowych).
  3. Elektroodpady (radia, sprzęt RTV i AGD – sprzęt musi być kompletny).

JAK PRZYGOTOWAĆ ODPADY DO ZBIÓRKI?

  1. Odpady należy wystawić przed posesją, w miejscu dostępnym i widocznym (nie powodując zagrożenia w ruchu pieszym i kołowym).
  2. Odpadów nie wolno mieszać – każdy rodzaj musi być wydzielony osobno.
  3. Części samochodowe oraz opony inne niż samochodowe nie będą odbierane. Odpady z działalności rolniczej (opony rolnicze) nie będą odbierane.
  4. Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 700.

Ponadto informujemy, że 15 września upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień. Prosimy o terminowe wpłaty w celu uniknięcia dodatkowych kosztów tj. kosztów upomnienia i odsetek za zwłokę.